Osoby, które nie są na co dzień związane z branżą transportową, mogą tego nie wiedzieć, ale nasz kraj ma się czym chwalić, jeśli chodzi o przewóz towarów, a szczególnie ten międzynarodowy. Według danych Eurostatu, czyli Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, który publikuje oficjalne statystyki dotyczące różnych branż, w Polsce jest zarejestrowanych najwięcej samochodów ciężarowych – w porównaniu do pozostałych krajów UE. Firmy z naszego kraju mają największy udział w transporcie międzynarodowym i w ostatnich latach było to ponad 20% ładunków całego unijnego transportu drogowego.

Polska jako największy przewoźnik w transporcie drogowym w Europie

Ocenia się, że tak dobra pozycja naszego kraju w międzynarodowych przewozach drogowych towarów to wynik połączenia kilku czynników, wśród których najważniejszą rolę odgrywają coraz większe obroty w całym handlu, liberalizacja przepisów dotyczących dostępu do wykonywania usług transportowych dla całej Unii, a także niskie ceny oferowane przez naszych przewoźników – szczególnie jeśli porówna się je z ofertami przewoźników z Europy Zachodniej. Dzięki wysokiej wydajności naszych firm przewozowych i korzystnym warunkom umów nasz kraj może dominować jako największy przewoźnik, jeśli chodzi o transport do wielu państw.

Co ciekawe, w pracy polskich firm transportowych przewozy towarów wewnątrz naszego kraju odgrywają mniejszą rolę, a znacznie ważniejsze są przewozy międzynarodowe. Chodzi tu oczywiście o przewozy drogowe przy użyciu samochodów ciężarowych, ponieważ to w ten sposób transportowana jest bardzo duża część towarów i w niej właśnie jesteśmy dominujący.

Nasi przewoźnicy zagarniają również większą część rynku, jeśli chodzi o przewozy dwustronne odbywające się między Polską a innymi krajami Europy. W 2018 udział naszych firm w tym segmencie przewozów wynosił ponad 90%, co oznacza, że większość transportów towarów nawet z krajów sąsiadujących z naszym wykonywana jest przez polskie firmy i bardzo rzadko pojawiają się u nas przewoźnicy z innych państw. Można mieć tylko nadzieję, że obecne zmiany w transporcie, jakie pojawiają się i mogą jeszcze pojawić w związku z koronawirusem, a także inne zmiany prawne nie odwrócą tej tendencji i nasz kraj nadal będzie mógł się szczycić mianem potęgi transportowej w Europie.