Spedycja należy do dziedziny transportu i zgodnie z ogólną definicją zawartą w prawie obejmuje wysyłkę lub odbiór przesyłek, a także inne rodzaje czynności związane z przewozami. W praktyce firmy spedycyjne zajmują się organizowaniem wszystkich elementów przewozu danego ładunku na czyjeś zlecenie. Usługa ta może obejmować takie czynności jak wynajęcie samochodów transportowych wraz z kierowcami, dopilnowanie ich załadunku, a później wyładunku i przekazania odbiorcy, a także zadbanie o niezbędne umowy przewozowe oraz inne dokumenty, które mogą być potrzebne podczas odprawy celnej i przekraczania granicy, jeśli są to przewozy międzynarodowe.

Transport i spedycja w raportach GUS-u

Branża transportowa i spedycyjna w Polsce jest bardzo silna i w ostatnich latach cechuje się tendencją wzrostową, co potwierdzają najnowsze statystyki GUS-u za rok 2019, które notują zarówno wzrosty wyników finansowych wraz z wynagrodzeniami, jak i zwiększające się zatrudnienie. Dlatego warto poznać więcej szczegółów dotyczących tych usług:

  • W 2019 roku wszystkimi środkami transportu przewieziono ponad 2220 mln ton ładunków, co jest wynikiem o ponad 1% wyższym niż rok wcześniej. Wzrost nastąpił w przewozach samochodowych i lotniczych, a spadek w pozostałych rodzajach (kolejowe, wodne, rurociągowe).
  • Największą rolę w przewozach ładunków odgrywa transport samochodowy (ponad 86% w 2019 r.), co łatwo zauważyć również w praktyce po liczbie ciężarówek poruszających się po naszych drogach.
  • W ubiegłym roku zanotowano wzrost liczby samochodów ciężarowych zarejestrowanych w naszym kraju o 3%, a także ciągników siodłowych – o ponad 6%.
  • Transportem samochodowym przewieziono w 2019 roku 1921 mln ton ładunków, co jest wynikiem o ponad 2% wyższym niż w 2018. Ponad 62% obejmowały przewozy zarobkowe, a 37,2% to transport gospodarczy.
  • Całkowita wielkość przewozów ładunków wykonywanych przez samochody ciężarowe (wyrażona w tonokilometrach) była również bardzo duża na tle całej Unii Europejskiej – w 2019 roku pod tym względem lokowaliśmy się na drugim miejscu za Niemcami. Natomiast w przewozach międzynarodowych jesteśmy niekwestionowanym liderem w całej UE – udział naszego kraju wyniósł prawie jedną trzecią przewozów we wszystkich krajach Unii łącznie.
  • W przewozach eksportowych i importowych najczęstsze były te do/ z krajów Unii Europejskiej, a w tym przede wszystkim w relacji z Niemcami.

Z przytoczonych statystyk zaczerpniętych z raportu GUS-u „Transport – wyniki działalności w 2019 r.” wyraźnie widać, że usługi spedycyjne są w naszym kraju bardzo istotną branżą. Zauważyć można jej ciągły rozwój, zarówno pod względem przychodów, wysokości płac, jak i zatrudnienia. Szczególnie istotny jest tutaj udział transportu samochodowego, który wykonuje większość usług spedycyjnych – zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.