Firma Tica-logistics od wielu lat zajmuje się organizowaniem przewozów ponadgabarytowych na terenie całej Europy. Wybieramy nie tylko optymalne środki transportu, ale również zajmujemy się formalnościami celnymi, czy wymaganymi zezwoleniami.

Czym jest transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy to przewożenie ładunków, które swoimi gabarytami i masą wykraczają poza normy zezwalające na poruszanie się po drogach krajowych i międzynarodowych. A zatem są to ładunki przekraczające następujące miary:

Szerokość 2,5 m
Wysokość 16,5 m (naczepa) i 18,5 m (przyczepa)
Długość 4 m
Masa 42 tony

Jakie towary najczęściej uznaje się za nadgabarytowe?

  • przęsła mostów,
  • elementy elektrowni np. wiatrowych,
  • maszyny rolnicze,
  • linie produkcyjne i urządzenia przemysłowe,
  • części samolotów.

Drogowy transport ponadgabarytowy często jest po prostu niemożliwy. Pokaźne rozmiary uniemożliwiają przewożenie ładunków przez mosty, ronda, czy tunele. Dlatego też tak ważne jest wcześniejsze zaplanowanie i zlokalizowanie ewentualnych przeszkód na trasie przejazdu.

Transport ponadgabarytowy, a konieczne zezwolenia

Nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym z 2011 roku szczegółowo reguluje kwestie związane z transportem materiałów ponadgabarytowych. Dokument ten wprowadza obowiązek posiadania zezwolenia na przewożenie wszelkich tego typu ładunków. Za wydanie pozwolenia przewidziana jest opłata ustalana indywidualnie na podstawie trasy i przekroczonych wymiarów ładunku. Wydawane mogą być na okres od tygodnia do nawet 24 miesięcy. Najczęściej dokumenty wystawiane są w przeciągu kilku do kilkunastu dni.